POST FESTUM

Privatna klasična gimnazija u proteklom je tjednu provela svoj autorski projekt Nastave na putu, popularno zvane NNP. Ove smo se godine prilagodili postojećim epidemiološkim preporukama pa se NNP za maturante provela na brodu i u fokusu joj je bio Južni Jadran, dok su učenici nižih razreda ishode ostvarili u Sjevernoj Dalmaciji. Kod maturanata je cilj […]