IO SATURNALIA!

IO SATURNALIA Početkom prosinca u starom Rimu završavali su poljodjelski radovi i u to su ime u čast boga Saturna, starorimskog božanstva poljoprivrede, kasnije poistovjećenog s grčkim Kronom, počinjale jedne od najsvečanijih i najdražih rimskih svečanosti – saturnalije. Saturnalije su počinjale 17. prosinca i trajale su sedam dana. Počinjale su prinošenjem ritualnih darova u Saturnovu […]