SUMMA CUM LAUDE

Privatna klasična gimnazija s ponosom objavljuje da su svi naši maturanti uspješno položili ispite Državne mature s ukupno još boljim rezultatima od prošlogodišnjih. Posebno valja istaknuti da je je na državnoj razini na Engleskom jedan učenik u 0,5% najboljih i 1 učenica u 2,3% najboljih, na Matematici 1 učenica u 3,2% najboljih. Najbolji pojedinačni rezultat […]