PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

NNP

NNP

Pod kraticom NNP svaki pekageovac dobro zna što se krije – Nastava na putu. Najdraži tjedan u polugodištu kad se razred zajedno s mentorima ili

pročitajte više »