PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

dr.sc. Zvonimir Bošnjak

profesor sociologije, etike, politike i gospodarstva

Diplomirao sociologiju, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2018. ravnatelj je Privatne klasične gimnazije u razdoblju od 4 godine. Vanjski suradnik je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu predavača na kolegijima Metodika nastave sociologije i Praksa nastave sociologije. Sudjelovao je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova povezanih s obrazovanjem i sociologijom obrazovanja. Isto tako, izvodi radionice korporativnog treninga i mentoriranja.

U godinama 2015. i 2016. sudjelovao je u izradi prijedloga Cjelovite kurikularne reforme i to u svojstvu člana Stručne radne skupine za izradu prijedloga gimnazijskog kurikuluma i voditelja Stručne skupine za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma sociologije.

Kao predavač, od 2016. do 2021., sudjeluje u programima stručnog usavršavanja nastavnika Sociologije i Politike i gospodarstva. Vanjski je suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje od 2020. godine na poslovima izrade ispita Državne mature za predmet sociologija.
Auautor je udžbenika Sociologija (Profil, Zagreb, 2020) i autor više znanstvenih i stručnih radova te prijevoda.