Diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2004. zaposlena u Privatnoj klasičnoj gimnaziji.

U sklopu Instituta za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca dugi niz godina je organizator i sudionik seminara za učenike 7. i 8. razreda te 1.razreda klasičnih gimnazija Colonia Iulia Iader koji se svake godine održava u Zadru. Također sudjeluje i na drugim seminarima za učenike klasičnih jezika širom Hrvatske. Trenutno pohađa postdiplomski studij integrativne tjelesno-orjentirane terapije.