Diplomirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Stekao titulu magistra kineziologije s usmjerenjem Kineziterapija (diplomski rad: ” Kineziterapijski postupci kod osoba s paraplegijom”). Zaposlen u Hrvatskom skijaškom savezu osoba s invaliditetom u funkciji trenera sportova na snijegu – skijaško trčanje i alpsko skijanje. Od svih sportova izdvojio bih kao najdraže alpsko skijanje, skijaško trčanje, rafting te kayak na divljim vodama.