KRITERIJI ZA PRIJAVU ZA STIPENDIJE ZA IZVRSNOST

Ove godine po prvi put Privatna klasična gimnazija objavljulje Javni poziv za dodjelu stipendija za izvrsnost koje pokrivaju troškove školarine. Stipendije su namijenjene učenicima/učenicama koji su se prijavili za upis u PKG u školskoj godini 2021./22.

Kandidati trebaju udovoljavati sljedećim kriterijima:

1. Za stipendije se mogu kandidirati učenici/učenice:

1.1   koji su na klasifikacijskom postupku za upis u Privatnu klasičnu gimnaziju (testovi, esej i intervju) ostvarili najmanje 24 od mogućih 30 bodova

1.2   koji su iz zaključnih ocjena svakog od relevantnih predmeta u posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek od najmanje 4,5. Relevantni predmeti su hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, povijest, fizika i geografija.

1.3   koji dolaze iz obitelji u kojima ukupni prihod po članu kućanstva ne prelazi 5000 kn mjesečno

2. Kandidati mogu dobiti dodatne bodove za:

3. Proces selekcije kandidata za stipendije provodi peteročlano povjerenstvo za dodjelu stipendija koje imenuje ravnatelj Škole.

4. Stipendije se dodjeljuju za četverogodišnje školovanje, pod uvjetom da evaluacija učenikovih postignuća na kraju svake nastavne godine bude pozitivna. Evaluaciju provodi povjerenstvo za dodjelu stipendija.

5. Zadovoljavanje uvjeta iz točke 1.2 se dokazuje svjedodžbama, a uvjeta iz točke 1.3 poreznim rješenjem o utvrđenom porezu na dohodak roditelja/staratelja za prethodnu godinu.

6. Postignuća navedena u točki 2. se dokazuju relevantnom dokumentacijom (svjedožbe, potvrde organizatora ili druga vjerodostojna relevantna dokumentacija).