PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Leon Jurčić

profesor fizike

Diplomirao 2015. fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a trenutno je na doktorskom studiju (područje metodika fizike) na Sveučilištu Ljubljani.

Član je Međunarodne grupe za istraživanja u podučavanju fizike (GIREP). Sudjelovao je u europskim projektima Horizons in Physics Education i CRISS (Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools). Trenutno surađuje na pilot-projektu QTEdu, koji se bavi razvojem edukacijski programa na polju kvantnih tehnologija.

Aktivan je u popularizaciji znanosti i znanstvenoj komunikaciji.