PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

NASTAVA NA PUTU

Zajednički rad i druženje

Nastava na putu je oblik učenja putem kojega učenici i učenice usvajaju različita znanja i vještine izvan školskog prostora. Itinereri su tako koncipirani da omogućuju susret s raznolikim vrijednim aspektima prirodnog svijeta i svijeta kulture. Tijekom nastave na putu, učenici i učenice rade na individualnim i grupnim zadacima koji su osmišljeni ne samo tako da omogućavaju usvajanje različitih vrsta znanja u užem smislu, već i da osnaže razvoj kognitivnih, komunikacijuskih i socijalnih vještina te potaknu znatiželju. Važan aspekt nastava na putu je, dakako, zajednički rad i druženje.

Svaka je nastava na putu jednim svojim dijelom otvorena različitim kulturnim i prirodnim sadržajima koji se otkrivaju na pojedinim lokalitetima, dok drugim dijelom teži povezati te raznorodne sadržaje pomoću nekog specifičnog fokusa. Tako je, primjerice, fokus prve nastave na putu hrvatski srednji vijek, pa je jedan veliki dio učeničkih zadataka sadržajno vezan uz srednjovjekovno razumijevanje svijeta, načine njegovog očitovanja u arhitekturi crkve i samostana, ali i uz glagoljašku kulturu koja je važan aspekt hrvatskog srednjovjekovlja.

Kurikulum Privatne klasične gimnazije uključuje sedam nastava na putu. Prvaši na početku školske godine odlaze na sjeverni Jadran, a pred kraj školske godine u Istru. U drugom razredu nastave na putu se odvijaju u Dalmaciji. Treći razredi prvo odlaze u sjeverni i istočni dio Hrvatske, a potom u Italiju, dok maturanti svoju posljednju nastavu na putu provode u Grčkoj.