O PKG-u

Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti osnovana je i počela je djelovati 1996. godine, kako bi na tradicionalnom programu klasične gimnazije oblikovala nove sadržaje, metode i prakse koje čine

  • školu koja uči (spremni smo učiti zajedno s učenicima i učiti od drugih, za razliku od škole kao „vlasnice“ istine),
  • školu koja podržava i pomaže (prihvaćajući ulogu podrške i pomoći na putu sazrijevanja, jer gimnaziju shvaćamo prije svega kao formativnu školu, dakle ustanovu koja učenicima pomaže u razvoju osobnosti, socijalnih vještina i društvene svijesti),
  • školu koja se raduje (jer je radost pretpostavka uspjeha svih sudionika procesa – učenika, nastavnika i roditelja),
  • školu koja drži do vrijednosti (od časti i poštenja do slobode, tolerancije i antifašizma) te
  • školu koja se susreće (sa sobom, sa svijetom, s poviješću, sa suvremenošću, uz pripremu za prihvaćanje budućnosti).

Klasični su jezici samo njezino srce koje i dalje omogućava ostvarivanje polazne ideje gimnazije, a to je da svojom paletom predmeta bude najširi i najdublji program u obrazovnom sustavu.

Program Privatne klasične gimnazije oslonjen je na klasične jezike i time pruža neposredni doticaj sa samim temeljima zapadne misli. Slika svijeta koju želimo stvarati u našoj školi, odnosno prenositi je na pedagoški prilagođen način na nove generacije, podrazumijeva ukupno humanističko nasljeđe. Privatna klasična gimnazija dakle, ako se njezin program i njezina misija razumiju i ostvaruju, osim znanja i vještina mora polagati i temelje mudrosti. Naši bivši učenici, uronjeni u svijet rada, to već sada prepoznaju i ističu.

Obrazovanje u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u budućnosti će pokazati svu svoju vrijednost. Upravo će njegova širina i dubina biti najčvršćim osloncem rasta i razvoja mladih ljudi. Svijet se tako brzo mijenja da će samo oni pojedinci s najširim znanjima i vještinama biti sposobni odgovoriti nepoznatim izazovima budućnosti i donositi odluke utemeljene na dubinskom razumijevanju i propitivanju svijeta oko sebe.

Zlatko Šešelj, osnivač i prvi ravnatelj Privatne klasične gimnazije