PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Petra Lucia Jović

profesorica matematike

Diplomirala matematiku 2015. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišt u Zagrebu. Titulu magistra edukacije matematike ostvarila je diplomskim radom iz područja logike sudova. Sudjelovala kao mentorica učenika PKG u organizaciji i provedbi županijskih i državnih natjecanja iz matematike.