PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Pripreme za državnu maturu
i upisi na fakultete

Pripreme za državnu maturu

Privatna klasična gimnazija osigurava svim maturantima pripreme za polaganje Ispita državne mature tijekom 4. godine učenja.

U listopadu, nakon terenske nastave, učenici se počinju pripremati iz obveznih predmeta odnosno iz Hrvatskog jezika, Matematike i Stranog jezika. U drugom polugodištu se pripreme proširuju na odabrane izborne predmete, a nakon proljetnih praznika sve pripreme dobivaju veći broj sati. Po završetku redovne nastave maturanata započinju intenzivne pripreme iz svih obveznih i izbornih predmeta.
Pipreme uključuju ponavljanje i uvježbavanje svih predmetnih sadržaja kako spoznajnih tako i esejskih te
simulacije državnih matura.

Upisi na fakultete

S ponosom ističemo da su već 23 generacije učenika uspješno završile naš obrazovni program i stekle široka znanja i vještine. Stoga naši učenici odabiru različite fakultete na sva 4 hrvatska sveučilišta, a prema području riječ je o fakultetima humanističkog, jezičnog, medicinskog, pravnog, tehničkog, umjetničkog i znanstvenog (prirodoslovnog i društvenog) tipa. Tijekom 4. godine učenja pratimo i savjetujemo učenike u njihovim odabirima nastavka obrazovanja u obliku Profesionalne orijentacije.

Prateći rezultate upisa na fakultete u razdoblju nakon uvođenja Državne mature, od 2009. do 2021. godine, procjenjujemo da oko 80% naših učenika upisuje svoj prvi izbor fakulteta. S posebnim zadovoljstvom ističemo da u razdoblju nakon 2013. godine sve veći broj učenika Privatne klasične gimnazije s uspjehom aplicira i upisuje inozemne fakultete odnosno fakultete na kojima se nastava u potpunosti održava na stranom jeziku poput University of Amsterdam, University of Edinburgh, University of Groningen, University of Leiden, University of Rotterdam i dr. Tijekom postupka prijave učenika na inozemne fakultete pružamo svu potrebnu administrativnu podršku za nastavak njihovog obrazovnog puta.