Program PKG

Program koji provodi Privatna klasična gimnazija je program klasične gimnazije (nastava grčkog i latinskog jezika se održava sve 4 godine školovanja) koji se zasniva na usklađenosti i ravnoteži nastave jezika, društvenih, humanističkih i prirodoznanstvenih predmeta.

Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti je sastavni dio odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske i svi učenici završetkom svakog razreda dobivaju svjedodžbe, a na kraju obrazovanja i svjedodžbu o položenoj državnoj maturi te time stječu pravo upisa na fakultetu u Hrvatskoj i inozemstvu.

U radu s učenicima polazimo od toga da poučavanje treba biti inovativno, kreativno i prilagođeno vremenu u kojem živimo. Svakom učeniku u njegovom učenju podršku pružaju profesori svojom stručnošću, dugogodišnjim iskustvom, entuzijazmom i neposrednim pristupom.

Odgoj i obrazovanje u Privatnoj klasičnoj gimnaziji počiva na sljedećim načelima:

 • istinsko obrazovanje iziskuje cjeloviti obrazovni model koji je usmjeren na razvoj spoznajnih, etičkih, estetskih i društvenih aspekata osobe;
 • znanje se ne sastoji samo od zbira informacija, već uključuje i skup kritičkih, komunikacijskih i interpretacijskih vještina putem kojih se te informacije organiziraju u smisleni sustav;
 • razumijevanje, primjena, kreativna uporaba znanja uzimajući u obzir osobne interese i sposobnosti naših učenika;
 • učenje je proces koji iziskuje aktivno sudjelovanje učenika u poticajnom i sigurnom okruženju. Budući da su različite osobe motivirane za učenje na različite načine, proces učenja i poučavanja treba u najvećoj mogućoj mjeri individualizirati.

Svakodnevni rad i boravak u školi uključuje:

 • radno vrijeme 8:45-16:25 sati, s pauzom za ručak (13.15-14.00)
 • nastava u blokovima - nastava se odvija dijelom kontinuirano tijekom cijele nastavne godine (jezici, matematika i tjelesna i zdravstvena kultura), dijelom polugodišnje (likovna umjetnost, glazbena umjetnost i dr.), a dijelom kvartalno (fizika, kemija, povijest, biologija, geografija i dr.) kako bi opterećenje učenika bilo ravnomjerno i usredotočeno tako da učenici ni u jednom trenutku nemaju više od 10 ili 11 predmeta
 • sati za učenje i konzultacije unutar dnevnog rasporeda
 • stalna briga mentora i školskog psihologa
 • mentorske minute (*)

Najvažnije dodatne aktivnosti:

 • tjedan otvorene nastave - iskustveno učenje u skladu s interesima učenika u svakom polugodištu
 • nastava na putu - program projektnog iskustvenog učenja na autentičnim lokacijama u svakom polugodištu
 • bogata fakultativna nastava (II. i III. strani jezik, astronomija, debatna grupa, prva pomoć, dramska grupa, filmska grupa i druge slobodne aktivnosti...)

Obvezni i izborni sadržaji
Obvezni sadržaji uključuju program klasične gimnazije i u tablici su prikazani svi nastavni predmeti s pripadajućom tjednom satnicom prema godini učenja. Izborni sadržaj učenici biraju u alternaciji.

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 4 4 4 4
Latinski jezik 3 3 3 3
Grčki jezik 3 3 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Povijest 2 2 2 2
Geografija 2 2 1 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Mentorske minute/sat razrednika * 1 1 1 1
 Izborni predmeti
Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
Fakultativni drugi strani jezik
Izbor: Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik 2 2 2 2
Ukupno
37 35 37 37

*Mentorske minute/sat razrednika su sastavni dio dnevnog opterećenja učitelja i učenika, a realizira se svakodnevno u prvih 10 minuta radnog dana (od 8.45 do 8.55 sati) a u ukupnoj satnici se određuje s 1 satom tjedno. Mentorske minute/sat razrednika se koriste za praćenje dnevnih školskih obveza učenika, njihovog uspjeha i izostanaka te drugih potreba koje iskažu učenici ili mentori procijene da je potrebno s učenicima obraditi.