PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

PROGRAM PKG-A

PKG je više od škole

Program koji provodi Privatna klasična gimnazija je program klasične gimnazije (nastava grčkog i latinskog jezika traje sve 4 godine školovanja) i temelji se na usklađenosti i ravnoteži nastave jezika, društvenih, humanističkih i prirodoznanstvenih predmeta.

Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske i svi učenici završetkom svakog razreda dobivaju svjedodžbe, a na kraju obrazovanja i svjedodžbu o položenoj državnoj maturi te time stječu pravo upisa na fakultete u Hrvatskoj i inozemstvu.
U radu s učenicima polazimo od toga da poučavanje treba biti inovativno, kreativno i prilagođeno vremenu u kojem živimo. Svakom učeniku u njegovom učenju podršku pružaju profesori svojom stručnošću, dugogodišnjim iskustvom, entuzijazmom i neposrednim pristupom.
 
Odgoj i obrazovanje u Privatnoj klasičnoj gimnaziji počiva na sljedećim načelima:

Svakodnevni rad i boravak u školi uključuje:

Najvažnije dodatne aktivnosti:

Obvezni i izborni sadržaji

Obvezni sadržaji uključuju program klasične gimnazije i u tablici su prikazani svi nastavni predmeti s pripadajućom tjednom satnicom prema godini učenja. Izborni sadržaj učenici biraju u alternaciji.

Predmet1. razred2. razred3. razred4. razred
Hrvatski jezik4444
Latinski jezik3333
Grčki jezik3333
Strani jezik3333
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija  1 
Logika  1 
Filozofija   2
Sociologija  2 
Povijest2222
Geografija2212
Matematika4433
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika2   
Politika i gospodarstvo   1
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Mentorske minute/sat razrednika *1111
 Izborni predmeti
Etika/Vjeronauk1111
Fakultativni drugi strani jezik
Izbor: Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik2222
Ukupno
 37353737

*Mentorske minute/sat razrednika sastavni su dio dnevnog opterećenja učitelja i učenika, a realiziraju se svakodnevno u prvih 10 minuta radnog dana (od 8.45 do 8.55 sati), a u ukupnoj satnici određuje se s 1 satom tjedno. Mentorske minute/sat razrednika koriste se za praćenje dnevnih školskih obveza učenika, njihovog uspjeha i izostanaka te drugih potreba koje iskažu učenici ili mentori procijene da je potrebno s učenicima obraditi.