U sljedećem tjednu opet ćemo u sklopu ciklusa #PKGNET koji je osmišljen kao mreža exPekageovaca, naših alumna i sadašnjih učenika, ugostiti jednog bivšeg Pekageovca koji će održati predavanje u utorak zadnja dva sata u Velikom staklenjaku. Više o našem gostu i njegovoj temi doznat ćete sljedeći tjedan.

 

Prvi razred PON UTO SRI ČET PET sat
1 HRV FIZ LAT ENG GRČ 9:00-9:45
2 MAT FIZ LAT ENG GRČ 9:50-10:35
3 INF ENG INF BIO BIO 10:50-11.:35
4 INF GRČ INF BIO UČENJE 11:40-12:25
5 FIZ MAT MAT NJN/ŠP/TP HRV 12:30-13:15
6 FIZ MAT NJN1/FN NJN/FN GLAZ 14:00-14:45
7 GRČ PKGNET NJN2/ŠP/TP HRV GLAZ 14:50-15:35
8 TZK PKGNET KONZ HRV TZK 15:40-16:25

 

Drugi razred PON UTO SRI ČET PET sat
1 LAT GRČ HRV NJN/ŠP/TP MAT 9:00-9:45
2 LAT NJP/FN/FP HRV NJP/FN/FP MAT 9:50-10:35
3 MAT NJN/ŠP/TP GEO ET/VJ GRČ 10:50-11.:35
4 MAT ENG GEO ET/VJ GRČ 11:40-12:25
5 HRV LAT UČENJE HRV KEM 12:30-13:15
6 GEO KEM ENG KEM LIK 14:00-14:45
7 GEO PKGNET KONZ ENG LIK 14:50-15:35
8 TZK PKGNET KEM ENG TZK 15:40-16:25

 

Treći razred PON UTO SRI ČET PET sat
1 MAT GRČ LAT SOC LAT 9:00-9:45
2 HRV KEM SOC SOC LAT 9:50-10:35
3 GRČ KEM MAT 1SJ HRV 10:50-11.:35
4 GRČ NJP/FN/TP HRV 1SJ HRV 11:40-12:25
5 POV NJN/E/ŠP/TN 1SJ KEM NJN/E/ŠP/TN 12:30-13:15
6 POV PSIH KONZ PSIH NJP/FN/TP 14:00-14:45
7 TZK PKGNET LIK POV TZK 14:50-15:35
8 GEO PKGNET LIK POV KEM 15:40-16:25

 

Maturanti PON UTO SRI ČET PET sat
1 FIZ ENG ENG BIO POV 9:00-9:45
2 FIZ LAT ENG FIZ NJN/FN/TP 9:50-10:35
3 HRV MAT GRČ FIZ NJP/ŠP/FP 10:50-11.:35
4 HRV MAT GRČ HRV MAT 11:40-12:25
5 LAT POV HRV HRV BIO 12:30-13:15
6 LAT BIO MAT ENG BIO 14:00-14:45
7 TZK PKGNET MAT PRIPREME TZK 14:50-15:35
8 POV PKGNET ET/VJ PRIPREME GLAZ 15:40-16:25