PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Latina&Graeca

Privatna klasična gimnazija i Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina&Graeca čiji je PKG suosnivač organiziraju seminare za učenike osnovnih i srednjih škola koji uče klasične jezike. U projektu surađujemo s nizom kulturnih ustanova, škola s klasičnim programom i stručnjaka iz raznih aspekata antičke baštine.

Cilj je tih seminara poticanje i popularizacija klasičnih jezika i antike u obliku terenske nastave na kojoj se obilaze arheološki lokaliteti, slušaju predavanja, čitaju se klasični tekstovi u izvorniku, crta se, slika i oblikuje, dramatizira i izvodi prezentacija.

 

PHAROS – antička kultura hrvatskog Sredozemlja

pokrenut 1994. godine

termin: srpanj

mjesto održavanja: Stari Grad na Hvaru

 

VARVARIA – kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj

pokrenut: 2007. godine

termin: rujan

mjesto održavanja: Skradin/Bribirska glavica/Šibenik

 

COLONIA IULIA IADER

pokrenut 2008. godine

termin: travanj

mjesto održavanja: Zadar/Nin

 

SALONAE LONGAE

pokrenut: 2009. godine

termin: ožujak

mjesto održavanja: Split/Salona

 

COLONIA PIETAS IULIA POLA

pokrenut 2019. godine

termin: rujan/listopad

mjesto održavanja: Pula/Nezakcij