PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Senia Belamarić Divjak

profesorica latinskog i grčkog

Diplomirala klasičnu filologiju 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U Privatnoj klasičnoj gimnaziji radi od rujna 1999. Prije toga je radila kao nastavnica latinskog i grčkog jezika u osnovnoj školi Tina Ujevića i kao profesorica latinskog u dvogodišnjem programu opće gimnazije u X. gimnaziji u Zagrebu.

Kao članica stručne radne skupine za Latinski jezik u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja radi od 2006. godine na pripremi i provedbi nacionalnih ispita, ispita za probnu i državnu maturu, a u 2020. sudjeluje kao članica radne skupine u izradi nacrta hibridne mature iz Latinskog jezika za godinu 2021./2022.

Bila je članica radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata za latinski i za grčki jezik u sklopu Cjelovite kurikularne reforme (2015.).

Kao profesorica PKG-a sudjelovala je na seminarima za učenike u organizaciji Instituta Latina&Graeca, a bila je i mentorica učenicima koji su postigli visoke rezultate na državnim natjecanjima iz latinskog i grčkog jezika. Vodila je radionice i lektorate za učenike te predavala na stručnim skupovima nastavnika klasičnih jezika.

Članica je Hrvatskog društva klasičnih filologa od 1996. godine.