PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Školski kalendar

Plan ključnih aktivnosti do kraja nastavne i školske godine 2021/2022

 

Tjedan nastave

Datum

Aktivnost

21-25.03.

21.03.

24.03.

Početak novog bloka za maturante

Sjednica RV za maturante (16.30)

28-01.04.

28.03.

30.03.

Početak novog bloka za 1.,2. i 3. razrede

Rok za prijedlog teme TONa 

04-08.04.

05-07.04.

05-08.04.

07.04.

Probni ispiti DM-trećaši

Probni ispiti DM-maturanti

Kvartalna sjednica NV, sjednice RV

11-13.04.

10-13.04.

14-24.04.

NNP-trećaši i maturanti

Proljetni praznici

25-29.04.

29.04.

Rok za prijedlog radionica TONa, Dan Plesa u PKG

02-07.05.

07.05.

Otvoreni dan (subota)

09-13.05.

09.05.

Dan škole

16-20.05.

16-20.05.

TON, proljetni

23-27.05.

23.05.

25.05.

Sjednica RV za maturante, Sjednica NV

Oproštaj maturanata

31-03.06.

31.05.-27.06

Državna matura

06-10.06.

04-11.06.

06-09.06.

NNP-drugaši

NNP-prvaši 

13-17.06.

  

20-21.06.

21.06.

Kraj nastave, Sjednica RV, Sjednica NV

 

21.06.-01.07.

Ljetni popravni rok

 

24-25.06.

Klasifikacijski postupak (ovo je pretpostavljeni datum jer još nije stigla Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu, pa nije moguće precizno odrediti sve datume vezane za prijave i upise)

 

01.07.

Završna Sjednica RV, Sjednica NV (kraj nastavne godine)

 

01.07.

Objava liste kandidata koji su stekli pravo upisa

 

04.07.

Upisi 

 

11.07. 

Objava rezultata DM

 

20.07.

Svjedodžbe DM

 

17.08.-02.09.

Jesenski rok DM

 

29.08.

Jesenski popravni rok-pismeni ispit

 

30.08.

Jesenski popravni rok-pismeni ispit

 

31.08.

Sjednica NV-zaključivanje školske godine