PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

TJEDAN
OTVORENE NASTAVE

nova iskustva i aktivnosti

Dva puta godišnje, jednom u svakom polugodištu, redovnu nastavu U Privatnoj klasičnoj gimnaziji zamjenjuje rad u radionicama. Osnovna je svrha tjedna otvorene nastave omogućiti učenicima i učenicama da zadovolje one svoje interese koji ne mogu biti zadovoljeni unutar redovne nastave. Zbog toga je učenje i poučavanje u tome tjednu otvoreno novim iskustvima, prostorima i aktivnostima. Neke se od njih odvijaju u školi, a neke izvan nje, neke su usmjerene istraživački, neke umjetnički, neke uključuju puno rada rukama, a neke različite oblike interakcije s prirodnim i društvenim okolišem.

Tjedni otvorene nastave su dvovrsni. Jedni su posve raznorodni i ovise isključivo o željama učenika i organizacijskim mogućnostima škole. Drugi su pak tematski, što znači da se pojedine radionice bave različitim aspektima neke zajedničke teme. Neke od tih tema su vezane uz određeno povijesno vrijeme (Antički Rim, Srednji vijek, XIX. stoljeće, Dvadesete, Šezdesete, Osamdesete), druge uz geografski i kulturni prostor (Put svile, Divlji zapad, Zagreb, Španjolska), treće uz svijet umjetnosti (Muze, Film, Kazališne predstave, Baština), dok su posljednje dvije (Daleko, a blizu i Božićna video čestitka) svojim hibridnim online izdanjima svojevrsno svjedočanstvo ograničenja, ali i mogućnosti u doba Korone.

U 25 godina postojanja ponosni smo na bogati niz tematski i sadržajno različitih projekata koje smo ostvarili uz veliku potporu roditelja i vanjskih suradnika, među kojima su i brojni bivši učenici naše škole.