PKG je više od škole

ISKUSTVO, TRADICIJA, INOVACIJA od 1996.

Tomislav Reškovac

profesor filozofije, logike i etike

Diplomirao filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je u Obrazovnom centru za jezike, a potom u XVI. i XVIII. gimnaziji u Zagrebu. U Privatnoj klasičnoj gimnaziji je od njezinog osnutka.

Autor je udžbenika Filozofija (Profil, Zagreb, 2008.), Bioetika (Profil, Zagreb, 2009.) i Filozofija morala (Profil, Zagreb, 2010.) te autor ili koautor više stručnih publikacija.

Mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu u kolegiju Metodika nastave filozofije i vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje za nastavu filozofije, logike i etike.

Održao je veći broj predavanja i radionica u različitim programima stručnog usavršavanja nastavnika i radio u brojnim projektima unapređenja kvalitete obrazovanja.

Bio je član Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2013.-2014.), Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (2012.-2014.) i Ekspertne radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja (2015.-2016.) koja je koncipirala i započela Cjelovitu kurikularnu reformu.