Učenici trećih razreda dobili su zadatak da nacrtaju stripove


Učenici trećih razreda dobili su zadatak da nacrtaju stripove u kojima prikazuju zamišljene ljude i njihova iskustva, a po pretpostavkama neke od teorija devijantnosti iz nastave sociologije. Učenici su prikazali zavidnu razinu kreativnosti i različitosti u pristupu, pa ako volite stripove… Autori: Dino Alibegović (1. strip), Maja Ferenčić (2. strip), Tihana Đurić (3. strip) i Fedora Potočki Šantek (4. strip).

Komentari su isključeni