Učenici trećih razreda dobili su zadatak da nacrtaju stripove


Učenici trećih razreda dobili su zadatak da nacrtaju stripove u kojima prikazuju zamišljene ljude i njihova iskustva, a po pretpostavkama neke od teorija devijantnosti iz nastave sociologije. Učenici su prikazali zavidnu razinu kreativnosti i različitosti u pristupu, pa ako volite stripove… Autori: Dino Alibegović (1. strip), Maja Ferenčić (2. strip), Tihana Đurić (3. strip) i Fedora Potočki Šantek (4. strip).

[pdf id=1982]

[pdf id=1986]

[pdf id=1988]

[pdf id=1990]

[pdf id=1992]

[pdf id=1994]

[pdf id=1996]

[pdf id=1998]

Komentari su isključeni