Vizija i misija

Privatnu klasičnu gimnaziju vidimo kao školu koja predstavlja sigurno i poticajno okruženje za učenje i stasanje učenika i učenica u obrazovane, samosvjesne i odgovorne mlade ljude koji su otvoreni prema svijetu.

Stoga je zadaća Škole pružiti učenicama i učenicima podršku u:

  • usvajanju znanja, vještina i stavova koji omogućuju uspješan nastavak obrazovanja. Zato je rad Privatne klasične gimnazije vođen uravnoteženim kurikulumom koji uključuje učenje jezika te društvenih, humanističkih i prirodoslovnih predmeta.  Primjenjujemo metode poučavanja koje potiču radoznalost, propitivanje i iznalaženje rješenja te razvijaju odgovornost za vlastito učenje i sposobnost njegovim upravljanjem;
  • oblikovanju razumijevanja sebe i svijeta koje omogućuje autonomno i odgovorno donošenje životnih odluka. Zato Škola ohrabruje i osnažuje učenice i učenike u razvoju samopouzdanja, samostalnosti i poduzetnosti;
  • izgradnji odnosa prema drugima koji počiva na uvažavanju i koji uključuje aktivno sudjelovanje u zajednici. Zato izgrađujemo školsku institucionalnu kulturu i ozračje koji potiču toleranciju, suradnju, osjećaj pripadnosti i spremnost pridonošenja zajedničkom dobru.